radionice / 07.11 - 07.11.2015

POVEZIVANJE SA TOTEM ŽIVOTINJAMA MOĆI I DUHOVNIM VOĐSTVOM-

ŠAMANSKA JEDNODNEVNA RADIONICA

Ševko Bajic Šamanske tehnike i terapijski šamanizam
09:00
Ultrawell centar

Naučite sagledavati svoje unutrašnje ja, povezati se sa prirodom oko sebe, otkrijte svoje životinje moći. Kroz interaktvini I praktični rad naučite kako da šamanska putovanja iskoristite za svoj individualni razvoj. Upoznajte se sa osnovama šamanizma i saznajte ulogu šamanskog bubnjanja, životinja moći, polja i realnosti namjere i energije. Načite i sami praviti šamanska putovanja i doći do odgovora koji mogu biti vrlo korisne i jasne smjernice za vaš život, podršku sebi i drugima, i rješavanje vaših životnih situacija!

Predavanje i radionicu drži Ševko Bajić, uz odobrenje i superviziju Dawn Dancig Otter, koji, između ostalog, posljednjih nekoliko godina aktivno praktikuje različlite šamanske tehnike, te vodi vođene meditacije i healing sesije. Više od 25 godina se bavi meditacijom i praktičnom primjenom različitih terapeutskih tehnika, od autogenog treninga, vođenih meditacija, tehnika energetskog, iscjeljujućeg disanja, do kreativne vizualizacije, tehnika stimulacije energije aure i tehnika za oslobađanje blokiranih emocija i trauma. Završio je petogodišnji studij homeopatije te različite tehnike uspješno primjenjuje i u svom homeopatskom radu.

Program radionice:
Ceremonija pročišćenja prostora i upute za rad kod kuće
Otvaranje svetog kruga i ceremonija vatre
Uvod o šamanizmu i demonstracija šamanske tehnike disanja
Životinje moći u šamanizmu – uvod i praktična vježba osvještavanja individualnih životinja moći
Individualna šamansKa putovanja sa namjerom:
• Za najveće dobro;
• Putovanja sa individualnim temama;
Povezivanje o osvještavanje individualnog duhovnog vođstva
Šamansko putovanje za duhovne vodiče
Praktične upute za jednostavnu integraciju šamanske prakse u svakodnevnom žvotu
Hooponopono - zajednička meditacija

Radi ograničenog broja učesnika molimo vas da se prijavite što pre putem sledećih kontakata: office@ultra-well.com, ili na telefone: 021/63 96 448 I 062/ 802 22 03.
Kotizacija radionice, sa svim pratećim materijalima i uputstvima za individualni rad je 50 Eura!