seminari / 28.05 - 29.05.2016

Seminar “ANALIZA SNOVA - trodimenzionalni pristup (Frojd-Jung-Sondi)"

Prilikom analize snova, nesvesni sadržaji, puni značajnih informacija koje do tada nisu prodirale u našu svest, izlaze na površinu, mi ih razmatramo, korigujemo dotadašnje svesne stavove i najzad, preduzimmo, u realnom životu

Mirjana Đurđević dr medicine i alternativni terapeut
10:00
Ultrawell holistički centar

PROGRAM RADIONICE:

I dan
11.00 h
- pristup analizi snova kroz istoriju čovečanstva, legende vezane za snove, analiza snova danas
- psihološko objašnjenje snova, fiziološko objašnjenje snova
- svremeni period analize snova, radovi Frojda, Junga i Sondija (individualno nesvesno, kolektivno nesvesno familijarno nesvesno)
- Jungova mapa duše (Persona, Anima, Animus, Senka, Sopstvo), analiza strukture psihe u snovima, simboli i arhetipovi u snovima
- funkcije i značaj snova, kontraindikacije za analizu snova, dečiji snovi, snovi koji se ponavljaju, predviđajući, proročki i telepatski snovi, nesvesna komunikacija bliskih osoba kroz snove
- snovi u kliničkoj praksi, košmarni snovi, pamćenje i zaboravljanje snova, "loši" i "dobri" snovi, snovi i smrt
- snovi kao izvorište umetničkih i naučnih dela
- individualno tumačenje snova, tumačenje snova u grupi, tok grupne analize snova i njene prednosti u odnosu na individualnu
- diskusija i pitanja
16.00 h - kraj

II dan
10.00 h 
- tehnika analize snova, bukvalno i metaforičko tumačenje snova, inicijalni san, tumačenje serije snova, nestručna analiza snova
- literatura, diskusija i pitanja
- primeri snova i demonstracija tehnike tumačenja
- radionica grupne analize snova
- diskusija i pitanja
15.00 h - kraj seminara

Satnica seminara je orijentaciona i može biti promenjena zavisno od broja učesnika i njihovog dogovora o tempu rada, na licu mesta. Plan je napravljen za grupu od minimalno 5 a maksimalno 10 polaznika. 

Seminar obuhvata teoretska predavanja o analizi snova (uz projekciju slajdova) kao i praktični deo (demonstracija analize snova na primerima) i radionicu grupne analize snova sa polaznicima. Učesnici seminara dobijaju i pisani materijal u elektronskoj formi i sertifikat Centra za istraživanje snova Imago o odslušanom seminaru.

KOME JE NAMENJENA:

Psiholozima, pedagozima, terapeutima i svim ostalim koji su zainteresovane za tuamčenje poruka iz snova.

TRAJANJE:

subota od 15 do 20 časova

nedelja od 10 do 15 časova

Predavač:

dr Mirjana Đurđević, lekar i dubinsko-psihološki analitičar snova, učenica dr Ivana Nastovića.

Imate mogućnost zakazivanja individualnih seansi analize snova.