edukacija / 03.06 - 05.06.2016

ŠKOLA TUI NA KINESKE TRADICIONALNE MASAŽE

Principi pet elemenata

dr Milenko Ristić lekar kineske tradicionalne medicine
10:00
Ultrawell holistički centar

Polaznici uče bazične teorijske principe Tradicionalne kineske medicine (TKM), pokrete masaže i akupresure kojim se dovodi ili odvodi energija iz pojedine akupresurne tačke ili meridijana ( disperzija i tonifikacija). U Tui na masaži, tretman započinje dijagnozom energetskog statusa, planom i izvođenjem specifičnih i ciljanih pokreta,....tako da tokom školovanja polaznici nauče preko 40 raličitih pokreta povezujući ih u tretman / masažu prilagođenu individualnom energetskom i
zdravstvenom statusu svakog svog klijenta. Tokom školovanja polaznici uče i vežbaju masažu i akupresuru po pojedinim meridijanima i regijama tela. Nastavni plan i program se sastoji od teorijskih znanja i prikaza pokreta tokom predavanja, i vežbanja masaže te vežbanja određivanja energetskog statusa pojedinca koje uključuje vođenje razgovora, odrđivanje energetskog statusa s ciljem planiranja i provođenja masaže i savetovanja klijenata.


Trajanje:
40 školskih časova + 10 časova praktičnog rada


Kome je namenjena edukacija:
Svi zainteresovani koji se profesionalno ili privatno žele upoznati i baviti s ovom masažnom
tehnikom


Područja učenja:
1. Temeljni principi holističkog pristupa zdravlju i holističkom ozdravljenju,
2. Osnovni principi tradicionalne kineske medicine: teorija o Qi-enegriji, Yin-Yang teorija,
Teorija Pet elemenata,
3. Tradicionalna kineska anatomija i fiziologija: energetski meridijani i akupresurne tačke -
nazivi, lokacije funkcije,
4. Tui na kineska masaža: definicija i istorija, indikacije i kontraindikacije, smernice i strategija
tretmana,
5. Tradicionalna kineska anamneza i zdravstveno savetovanje (Yin-Yang status)
6. Opis i delovanje pojedinih pokreta akupresure i manipulacija mekih tkiva

7. Demonstracija i prikaz pokreta akupresure i manipulacija mekih tkiva,
8. Vežbe po pojedinim meridijanima i regijama.

Predavač:
- Milenko Ristić,dr.med., dugogodišnje iskustvo i vođenje seminara akupunkture i kineske masaže u
Hrvatskoj, Sloveniji, BiH i Makedoniji. Školovao se u Kini i Srilanki.