radionice / 02.09 - 02.09.2016

ŽENSKA RADIONICA - ČAROBNI KRUG ČAROBNIH ŽENA

U dominantno muškom svetu žene su pristale da napuste sebe, imitiraju muškarce u poslu ili su tek samo zavodnice, vreme je da povratimo boginju na tron sa najvišim kvalitetima za dobro svih

19:00
Ultrawell holistički centar

Nekada su postojale mesečeve kolibe ili crveni šatori gde su se žene povlačile tokom senzitivnih dana menstruiranja tamo su bile negovane od starijih saplemenica, upoznavale su se, učile ženskoj mudrosti, delile iskustva i vraćale se porodici pročišćene i sa novim spoznajama.
Moja je želja da i mi napravimo takavu oazu, našu mesečevu kolibu na osnovama ženske intuitivne mudrosti, praktične spiritualnosti, jake veze sa elementima prirode, majke zemlje i bogate linije pramajki. Prostor u kome se koncentrišemo na naše snage i ostavljamo u njemu rane.

SADRŽAJ RADIONICE:

Cilj nam je uspostavljanje solidarnosti nasuprot ženskog rivalstva, prihvatanje sebe u punoći i lepoti i spoznaja bezgranične snage sa centrom u materici i korenom u našoj majci zemlji.
U dominantno muškom svetu žene su pristale da napuste sebe, imitiraju muškarce u poslu ili su tek samo zavodnice, vreme je da povratimo boginju na tron sa najvišim kvalitetima za dobro svih.

Teme koje ćemo obrađivati biće prilagođene aktuelnim potrebama učesnica a baziraju se na:
spoznavanje snage femininog principa i primarne sile majke zemlje, znanja o materici kao centru snage i mensečnom krvarenju isceljenju ranjene ženstvenosti drevnim metodama, izvornog principa koji je često blokiran strahovima, povredama, zloupotrebom seksualnosti i neprihvatanjem žena i kćeri kao punovrednih.
Oživećemo ženske arhetipove i boginje, meditirati, šamanski putovati sa bubnjem, koristiti elemente prirode i bilje za čišćenje nepotrebnih energija

KOME JE NAMENJENA RADIONICA:

Svim čarobnim ženama 

PREDAVAČ:

Branka Mraz, šamanski praktičar

TRAJANJE RADIONICE:

dva sata, od 19 do 21 čas

CENA:

1800 dinara