edukacija / 11.03 - 11.03.2017

SNIMANJE I ANALIZA AURE I ČAKRI

Analiza ljudskog energetskog polja

Novi Sad

Snimanjem i analizom dolazimo u kontakt sa jednim drugačijim načinom razmišljanja o sebi kao ljudskom biću, s jedne strane, kao i o sebi kao individui, s druge strane.
Snimanjem aure i energetskih centara razumevamo - sopstveno energetsko polje, potencijale i načine rada sa sopstvenom energijom.


Aura predstavlja isijavajuću energiju ljudskog tela i specifičnu vibraciju svesti i svesnosti. Ljudska aura predstavlja izuzetno složen i suptilan energetski sastav, na izvestan način sličan aurama mnogih živih bića u kosmosu, pa čak i aurama nekih nematerijalnih živih bića. Njena namena i zadatak je da ostvari suštinski razvoj čoveka i to u fizičkom, intelektualnom i duhovnom pogledu. Bez nje bi nastanak i opstanak ljudskog bića bio nemoguć. Ljudska aura poseduje niz osobina i mogućnosti i zahvaljujući njima ljudski organizam može da funkcioniše na uobičajen način. Stoga je ljudska aura suština ljudskog bića, dok telo predstavlja neku vrstu realizacije funkcionisanja aure koje se manifestuje na načine koji su ljudima poznati.
Napravite svoj energetski profil - i upoznajte svoju prirodu!

Cena:

Duža analiza-4000 dinara

Kraća analiza-2500 dinara

Zakažite Vaš termin na telefon 062 80 222 03