edukacija / 01.06 - 01.06.2017

ULTRAWELL KONSULTACIJE: "HOLISTIČKI KOUČING"

BESPLATNE KONSULTACIJE

17:00
Ultrawell holistički centar

Svako se tretira na njegov jedinstveni način u Holističkom pristupu koučingu i primenjuju se razne metode i tehnike od onih oslonjenih na razgovor, preko energetskih tehnika i tehnika masaže refleksnih tačaka i refleksoterapije. Od velike su pomoći i tehnike poput hipno terapije, odnosno regresije, kao i tehnike duhovnog razvoja vezane za meditacijuili tri prncipa. 

Holistički koučing uključuje sem metoda razgovora i energetske tehnike kao što su razni stilovi reikija, elemente teta hilinga, barse, energetsko otvaranje emocija i čakri, rad na pokretanju energije blokirane u telu tehnikama kao što su jumeiho kotsuban i refleksoterapija, filipinska psi hirurgija, tehnike ucelinjenja duše (vraćanje framenata duše, isceljivanje vremenske linije) za šta se koriste i neke šamanske duhovne tehnike usmeravanja pažnje, ljubavi, indukcije smirenosti i uvođenje u duboka meditativna stanja u kojim se može uspostaviti kontakt sa svojom dušom ili najvišim sopstvom.

 

Ono što holistički koučing teži da postigne je, jedna vrsta buđenja i spoznaja i integracija sa svojom svetlošću - sedištem ljubavi u nama - uspostavljanja ponovnog kontakta sa svojom dušom i slušanje njenog glasa, glasa intuicije, inspiracije, nadahnuća.

Zakažitu BESPLATNU KONSULTACIJU na tel. 062 80 222 03 ili na mail ultrawellcentar@gmail.com