edukacija / 29.09 - 08.10.2017

TUI NA KINESKA MASAŽA - EDUKACIJA

UPIS U TOKU!

dr Milenko Ristić lekar kineske tradicionalne medicine
Ultrawell holistički centar

Tui na kineska masaža sa akupresurom je metoda Tradicionalne kineske medicine koja je priznata kao jedna od metoda izbora kod tretmana funkcionalnih poremećaja I kao pomoćna metoda lečenja preko 100 različitih bolesti. Posebno je efikasna kod poremećaja lokomotronog sistema.

Zasniva se na teoriji tradicionalne kineske medicine po kojoj je ljudski organizam istovremeno “i energija i materija”, pravilnom izboru meridijana i akupresurnih tačaka, kao i specifičnih tehnika manipulacije mekih tkiva, mobilizacije zglobova i akupresure.

Područja učenja:

  • Osnove Tradicionalne kineske medicine: Šta je Q-I,  Anatomija i fiziologija po principima TKM, Yin-Yang teorija, Teorija Pet elemenata, Lokacije i funkcije meridijana i akupresurnih tačaka)
  • Tui na kineska masaža: definicija i istorija, delovanje masaže, indikacije i kontraindikacije, opis i prikaz pokreta masaže-manipulacija i akupresure, smernice i strategija tretmana
  • Određivanje energetskog statusa (anamneza i palpacija)
  • Demonstracija, prikaz i vežbe pokreta akupresure i masaže

Ishodi: Po završetku kursa polaznici će poznavati osnove TKM (lokacije i funkcije meridijana i akupresurnih tačaka), prepoznati energetski status na temelju izvršene anamneze i palpacije, izvršiti pravilan izbor meridijana i šest osnovnih (distalnih) tačaka, te sprovesti Tui na kinesku masažu u svrhu balansiranja energetskog protoka i uklanja posledica energetske neravnoteže.

Trajanje: 40 sati + praksa

Nastava je podeljena u dva modula.

Uslovi za pohađanje:

  • Završena sss/všs/vsss - zdravstvena ili srodna zanimanja
  • Ostali pojedinci u svrhu samopomoći, samorazvoja ličnih i profesionalnih kompetencija

Predavač:  

Milenko Ristić,dr.med i lekar kineske tradicionalne medicine                                                                      

Sertifikat: Nakon praktične provere znanja, polaznici dobijaju sertifikat o završenom kursu Tui na kineske masaže Učilišta Lovran – Spa Wellness Akademije iz Hrvatske.