radionice / 16.09 - 16.09.2017

RADIONICA: ŠAMANSKA PUTOVANJA - TRI SVETA

NAPREDNA ŠAMANSKA RADIONICA

Ševko Bajic Šamanske tehnike i terapijski šamanizam
10:00
Ultrawell holistički centar

Ako želite doživeti šamansko iskustvo “druge” i “neuobičajene” realnosti, povezati se sa mudrostima, znanjem i smernicama unutar vas, postati svesni svojih karmičkih i sudbinskih “zadataka”, povezati se i osvestiti svoje darove i potencijale kreiranja – prijavite se na šamansku radionicu: ŠAMANSKA RADIONICA: ŠAMANSKA PUTOVANJA: TRI SVETA. 16 SEPTEMBAR – ULTRAWELL NOVI SAD!


Jedno od najepših šamanskih putovanja je putovanje kroz tzv. TRI SVETA. Ova putovanja i ovaj rad nam otkrivaju tri najbitnija apsekta našeg bića, našu podsvest simbolično predstavljenu konceptom DONJEG SVETA, naš SREDNJI SVET, ili svesni nivo -nivo kreiranja, potencijala i mogućnosti, i GORNJI SVET, svet inspiracije, intuicije, mudrosti i znanja. Tokom ove jednodnevne radionice i kroz ova putovanje ćemo:
- Povezati se sa sva tri aspekta našeg individualnog duhovnog veća, u sva tri sveta;
- U svakom od naših individulanih svetova dobiti smernice za ono što je potrebno integrisati i isceliti ali i smernice koje će nam pomoći da živimo život istinske slobode;
- Povezati se na dubljem nivou sa svojom životinjom moći, njihovom svrhom i namenom;
- U Donjem Svetu ćemo otkriti naše darove, ali i karmičke dugove na kojima je potrebno raditi za nas i ili naše pretke;
- U Srednjem Svetu ćemo istražiti naše potencijale kreiranja kako bismo u našem životu u pravom smilu reči bili Kreatori;
- U Gornjem Svetu ćemo se povezati sa mudrošću, znanjem i našom individualnom misijom;
- Svi zajedno ćemo na kraju radionice učestvovati u dve šamanske ceremonije:
 Šamanska inicijacija
 Šamanska pesma isceljenja!

NAPREDNA ŠAMANSKA RADIONICA: ŠAMANSKA PUTOVANJA- TRI SVETA – ĆE SE ODRŽATI U PROSTORIJAMA ULTRAWELL CENTRA (GOGOLJEVA 13 A) U SUBOTU 16 SEPTEMBAR OD 10:00 – 18:00 SATI!

Ova radionica je namenjena svim osobama i onima koje imaju i koje nemaju iskustva u šamanskom radu i putovanjima! Uz pripremu radionice učesnici trebaju doneti jednu veću ukrasnu sveću i neki simbolični poklon (neki ukrasni šal, simbol, duhovni simbol, poludragi kamen, cvet—ovo su pokloni koji će učesnici pokloniti jedni drugima nakon ceremonije šamanske inicijacije).
Molim vas prosledite ili podelite ovaj poziv putem vaših kontakata i pozovite i vaše prijatelje koje bi moglo zanimati ovo druženje!

BROJ MESTA JE OGRANIČEN PA VAS MOLIMO DA PRIJAVOM BOOKIRATE VAŠE MESTO PUTEM SLEDEĆIH KONTAKATA: ultrawellcentar@gmail.com,sevko@sevko.org ili tel. +38162 80 222 03;

ŠAMANIZAM I KONCEPT: TRI SVETA
Živimo u svetu dualnosti, u svetu vidljvog i nevidljivog. Mnoge tradicije govore o tri sveta, Donji Svet, Srednji Svet i Gornji Svet. Šaman ove svetove vidi u njihovoj međusobnoj povezanosti, poput drveta, korenje predstavlja Donji Svet, njegovo deblo ili stablo predstavlja Srednji, manifestovani ali i nemanfestovani Svet u drugim realnostima, i Gornji Svet je predstavljen njegovom krošnjom.

I u tradicionalnim i drevnim šamanskim kulturama i tradicijama, i u novijim interpretacijama šamanizma, i u praktičnim iskustvima Šamana, naša tri sveta su predstavljena simbolom drveta i ponekad ga zovu DRVO SVETA .  

Šaman kao kosmički putnik “putuje” između tih svetova, čita znakove i kroz vizije stiče uvide o onome za čim traga. U većini aspekata šamanske prakse, sve što se koristi na neki način povezuje ova tri sveta. Može zvučati paradoksalno, ali naša tri sveta su ujedno i tri sveta Univerzuma, jer smo kao mikro-kosmos povezani sa makro-kosmosom. Neki odgovori i smernice za kojima tragamo nalaze se u našem Donjem Svetu, neka pitanja će nas odvesti u različite dimenzije našeg Srednjeg Sveta a nekad u Gornji ili Viši, Svet.

DONJI SVET:
Donji Svet je carstvo predaka i duhova. U njemu, po šamanskom verovanju, obitava naše unutrašnje dete, najdublji aspekt naše duše. Tu se nalaze izvori ili koreni naših najdubljih misli i osećanja. U Donjem Svetu se povezujemo sa našom životinjom moći, tu su zapisi naše karme, prošlih života, informacije o našim traumama, simbolično predstavljeni našim senkama. U isto vreme u naš Donji Svet je utkana snaga i mudrost potrebna na našem putu slobode. Zato se veruje da je rad u našem Donjem Svetu, kroz povezivanje sa našom životinjom moći, našim pretcima i zemljom najvažniji u našem individualnom razvoju. Isceljenje i integracija koju uz praktikovanje šamanizma ostvarimo u ovom Svetu, uvek je za naše najveće dobro. Veruje se, da se do ovog sveta u šamanskim vizijama dolazi kroz šamansko putovanje, silazak, pećinu, kroz dubine okeana, portale koji vode u unutrašnjost zemlje, viziju drveta koje u korenju ima prolaz ili portal. Vizija koju možemo imati je vrlo individualna, o čemu će kasnije biti više reči u nastavku ove knjige. Često se u psihologiji Donji Svet opisuje kao podsvesno ili kolektivno nesvesno. U Donjem Svetu se nalaze moćni arhetipovi i on se često predstavlja kao Svet suštinskih elemenata prirode.

SREDNJI SVIJET:
Srednji Svijet je manifestovani svijet. Kada kažemo manifestovani svijet, ne mislimo samo na ovaj vidljivi svijet kojeg čini interakcija pet materijalnih elemenata, već i na bezbroj dimenzija sa kojima je u ovoj materijalnoj realnosti on povezan. Svijet suptilne i astralne energije, sfere više energije i sl. se također nalazi u Srednjem Svijetu. Simbolično je on predstavljen deblom ili stablom drveta. Iako je Srednji Svijet, “tu, u našoj ravni” do njega se također dolazi kroz neku vrstu otvora ili portala, ali oni vode pravo ili nazad, lijevo ili desno. Često šamani imaju viziju da prolaze kroz otvor koji se nalazi na deblu drveta. I do Srednjeg Svijeta je potrebno putovati jer se često naši odgovori i smjernice nalaze iza ili izvan granica ove
“vidljive frekvencije” i realnosti. Vjeruje se da u ovom svijetu obitavaju duhovi prirode, šuma, rijeka i on predstavlja dom naše unutrašnje Majke, Zemlje. Ovo su energije koje su to što jesu i ne podliježu našim mjerama moralnosti. Sa njima smo također povezani pa ako smo destruktivni, ne treba da nas iznenađuje ako je i priroda oko nas destruktivna, baš poput odraza u ogledalu. Srednji Svijet se često opisuje kao odraz u ogledalu našeg stvarnog svijeta, u kojem sve ono što nam se dešava kreiramo putem naših misli, uvjerenja ili pod uticajem naših programa ili sijenki. Podučavanja iz Srednjeg Svijeta nam govore da bi naš život trebao biti iskorišten za naše napredovanje i duhovni razvoj a ne za stjecanje moći, jer sve u ovom svijetu ima svoju cijenu, pa i moć koju postižemo.

GORNJI SVET:
Gornji svet je realnost, svet Božanskog, učitelja duhovnih vodiča. U njemu obitava naš unutrašnji Otac – Nebo i za nas ovaj svet predstavlja svet kreacije, znanja, prosvetljenosti i spoznaje. Gornji Svet je duhovno carstvo koje u sebi sadrži zvezde. Svet u kojem su također zabežene sve informacije svih naših inkarnacija. Do ovog sveta šamani takođe dolaze kroz portal, vrata koje često vode ka gore a ponekad u viziji se pojavljuje kao portal koji se nalazi u krošnji našeg Drveta. U ovom Svetu tragamo za našim životnim i karmičkim misijama, “alatima i metodama” našeg individualnog isceljenja ili isceljenja naše zajednice, za duhovnim znanjem, životnim elanom, motivacijom i nadahnućem, za načinom na koji možemo ispoljiti svoju kreativnst i intuiciju. Za šamanskog praktičara su ova sva tri sveta povezana, oni nose lekcije i smernice za našu individualnu evoluciju.