usluge / 12.10 - 14.10.2017

HIDŽAMA TRETMAN

MOKRA HIDŽAMA

10:00
Ultrawell holistički centar

Hidžama predstavlja lokalno puštnje krvi u terapeutske svrhe. Kao medicinska metoda koristi se u prevenciji nastanka oboljenja, te lečenju nastalih poremećaja. Izvlačenje i eliminacija toksične krvi vrši se uz pomoć vakuma. Vakum se svojevremeno pravio uz pomoć životinjskog roga ili kupice. Zbog toga je ova metoda poznata još i kao “metoda roga”.

Hidžama se izvodi zarezivanjem kože, sterilnim i jednokratnim instrumentarijem, te vakum sukcijom u određenim regijama.

Šta se eliminiše hidžamom?

Na pomenuti način se eliminiše toksični sadržaj iz podkožnog tkiva, što dovodi do opuštanja i uspstavljanja ravnoteže u celom orgaizmu.

Prljava krv, stvarnost ili legenda ?

Smatra se da je krv, koja leži pod kožom, puna toksina i da to može izazvati bolnost. Oni se na pomenuti način evakuiraju iz organizma. Savremene naučne medicinske studije, koje se provode u svetu, pokazale su da postoji evidentna razlika u sastavu kapilarne krvi uzete iz prsta (odakle se obično uzima za analizu) i one uzete prilikom hidžame. Laboratorijski nalazi pokazuju tu razliku. Eliminisana masa sadrži 80 – 90% biološkog i hemijskog “otpada”, a samo 10 – 20% krvnih elemenata. Biološke meterije koje moramo eliminisati nastaju kao proizvodi našeg metabolizma, a intenzivnije se stvaraju kao posledica stresa, nekretanja te štetnih životnih navika (nespavanje, pušenje, sedeći način života itd). Hemijske otpadne materije su toksini koje u organizam unosimo hranom, vodom i zrakom, te brojnim lekovima. Zvog stresnog načina života, spazma mišića i loše cirkulacije naš organizam nije u stanju da se oslobodi svih tih toksina.

Stav savremene medicine o hidžami ?

Hidžama spada u tzv “regulatorne” medicinske metode. Regulatorna je nazvana jer deluje na bazični regulatorni sistem u organizmu koji je odgovoran za održavanje homeostaze, odnosno ravnoteže nebrojenih faktora. Stanje balansa, ravnoteže, odnosno homeostaze nazivamo zdravlje. U regulatorne metode, osim hidžame spadaju: akupunktura, tretman medicinskim pijavicama, homeopatija, te neke druge tradicionalne i novije medicinske metode.

Šta tretira hidžama?

Hidžama se, pre svega, koristi kao preventina metoda u očuvanju zdravlja i za podizanje imuniteta kao prve linije odbrane, ali su naučno potvrđeni njeni pozitivni efekti i na mnoge bolesti kao što su dijabetes, visoki pritisak, glavobolja, bolovi u vratu i ramenima, kožne bolesti, gojaznost, proširene vene i mnoge druge.

Da li hidžama ima neželjene efekte ?

Do sada nisu zabeleženi neželjeni efekti niti nus-pojave hidžame.

Gdje se sve kroz historiju javlja metoda lokalnog puštanja krvi ?

Historičar medicine dr Henry Sigerist obazire se na činjenicu da se lokalno puštanje krvi javljalo od postanka čoveka i to u svim kulturama: drevnoj Kini, Indiji, Japanu, Sjevernoj i Južnoj Americi, Egiptu, antičkoj Grčkoj i Rimu, Perziji itd. Niti jedna civilizacija ne može se pohvaliti da je ova metoda od nje potekla. Obzirom da je puštanje krvi kao metoda lečenja bila univerzalno prisutna u svim civilizacijama i kulturama tokom ljudskog postojanja, ona je morala biti izvedena iz instiktivnih radnji. Na brzi i nagli razvoj ove metode vjerovatno je uticalo posmatranje njenih povoljnih efekata.

Zakažite vaš tretman na vreme na telefon 062 80 222 03 ili na mail ultrawellcentar@gmail.com