radionice / 09.02 - 09.02.2018

EMOCIONALNI KONFLIKTI SKRIVENI U ČAKRAMA

BESPLATNO INFO PREDAVANJE

19:00
Ultrawell centar

Emocionalni konflikti depozitovani godinama i decenijama u čakrama, uslovljavaju naš život i ponašanje u porodici, na poslu u društvu, a posebno utiču na naše zdravlje, te takve “nerešene” situacije mogu dovesti ne samo do raznih psiho-fizičkih poremećaja, već i do ozbiljnih bolesti. Mnoge osobe koje se ne osećaju dobro u dužem vremenskom periodu (iscrpljene, umorne, bezvoljne) a pritom su svi nalazi u normalnim parametrima, upravo imaju problem nerešene emocionalne rane i konflikte; nažalost nikada nije došlo do elaboracije principijalnog konflikta koji je “skriven” u jednoj od sedam čakri.


Imamo oko tridesetak ovakvih konfliktnih situacija koje su “sakrivene” u čakrama; najviše konfliktnih emocija ima u šestoj i četvrtoj čakri a najmanje u drugoj, što ne znači da je bitnija klasifikacija po broju nego po “jačini emocionalnih rana” . Interesantno je da svaki od ovih konflikata ima, kao i aura, četiri energetske komponente, vitalnu, emocionalnu, mentalnu i kauzalnu.

Većina naših emotivnih reakcija, neprikladne, preterane i uznemirujuće prirode, plod su programiranih, uslovljenih i prinuđenih nasleđa, koje vrlo često ne prepoznajemo i ne primećujemo decenijama a koje imaju vrlo značajnu ulogu na naše zdravlje i na nase ponašanje. Po zdravlje je najgore izbegavanje suočavanja sa ranama i emocionalnim nerešenim konflitkima, što dugotrajno povećava doživljaj stresa i kompleksivno dovodi do dizbalansa “trougla zdravlja”, odnosno fizičke, bio-hemijske i psiho emocionalne komponente.

Energetska ili Bio-energetska Psihosomatika je holistička koncepcija zdravlja koja objedinjuje modernu zapadnu psihosomatsku psihologiju, sa starom energetskom orijentalnom medicinom, pre svega onom indijskog porekla. Ali je mnogo više od toga, jer obuhvata i ostale discipline holističke misli koje su u ovom konceptu konektirane sa svrhom da budu što preciznije i dublje projektovane prema pacijentu, in-personam,kao jedinstveno biće potpuno različito od drugih sa svojim psiho-fizičkim, duhovnim, i bio-energetskim fenomenima.