edukacija / 03.03.2018

SEMINAR TRADICIONALNE FILIPINSKE PSI HIRURGIJE

17:00
Ultrawell centar

Tradicionalna filipinska psi hirurgija, poznata kao i hirurgija golim rukama, je energetska metoda isceljivanja, koja u osnovi koristi energetski pristup čoveku i raznim stanjima energetskog disbalansa organizma koja se mogu tretirati.

U organizaciji CENTRA ZA PSIHOFIZIČKI RAZVOJ “GARUDA” i u saradnji sa Holističkim centrom “Ultrawell”, po prvi put na ovim prostorima biće održan seminar tradicionalne filipinske psi hirurgije, počev od 03.03.2018. pod vođstvom ovlašćenog instruktora.

Seminar će obuhvatiti četiri susreta, jednom nedeljno (subotom), od 17-20h u trajanju od tri sata po svakom susretu.

PROGRAM SEMINARA:
- Istorijski prikaz nastanka sistema na Filipinima kao metode isceljivanja;
- Načini-metodologija primene tehnike u otklanjanju toksične energije iz tela;
- Energetske vežbe za aktiviranje potencijala kod praktičara i pokretanje senzitivnosti ka energetskim procesima;
- Mumifikacija mesa – energetska vežba za polaznike seminara, koja se izvodi svakog dana kod kuće do završetka procesa;
- Tehnike energetskog čišćenja organizma;
- Terapeutski pristup u određenim stanjima organizma i primena tehnike korišćenjem vate i vode,
- Prenos rituala psi zahvata i inicijacija u sam proces u prisustvu pacijenta.

Navedeni pristup koji će biti prezentovan tokom kursa je energetska psi hirurgija, odnosno beskrvna metoda, u koju će biti podučeni budući praktičari.
Detaljniji opis tehnike se može videti na adresi: http://garuda-sacra.blogspot.rs/p/tradicionalna-filipinska-psi-hirurgija.html

Preporuka je da polaznici kursa imaju već neko iskustvo u terapeutskom smislu, odnosno u radu sa ljudima, kako bi ovu tehniku uvrstili u svoj rad, te da na taj način imaju i određeno predznanje o metafizičkim aspektima isceljivanja i energetskim procesima.

Instruktor sistema je Boka Laslo, terapeut sa višedecenijskim iskustvom, čiju biografiju možete videti na blog sajtu Centra Garuda na adresi: http://garuda-sacra.blogspot.rs/p/laslo-boka.html
Dodatne informacije o kursu se mogu dobiti na telefon instruktora: 064 205 2522

PRIJAVA I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:
Holistički centar “Ultrawell” Novi Sad, Gogoljeva 13a
Kontakt telefon: 062 80 222 03
E-mail: ultrawellcentar@gmail.com
www.ultrawell.rs