edukacija / 28.04 - 27.05.2018

FLORAWELL ŠKOLA

LEKOVITO BILJE, FITOTERAPIJA I PRIMENA FITOPREPARATA

Tatjana Kanazir Floriterapeut i šamanski praktičar
10:00
Ultrawell centar

FLORAWELL - LEKOVITO BILJE, FITOTERAPIJA I PRIMENA FITOPREPARATA

Polaznici po završetku škole stiču osnovna znanja iz oblasti poznavanja i upotrebe lekovitog bilja, fitoterapije, samostalnog korišćenja lekovitog bilja u preventivi i lečenju. Znanja se stiču na osnovu interaktivne nastave, rad kroz domaće zadatke i praktičnu nastavu koja se izvodi na kraju edukacije. Nakon odslušane teorijske nastave i praktičnog dela škole polaznici polažu završni test i dobijaju Sertifikat o uspešnom završetku škole.

Područja učenja:

1. LEKOVITO, AROMATIČNO I ZAČINSKO BILJE

 • LAZ bilje kao prirodni potencijal Srbije
 • Nacionalni, međunarodni i propisi Evropske unije u oblasti LAZ bilja
 • Determinacija, hemijski sastav i podela LAZ bilja
 • Pregled oficijalnih droga
 • Prikupljanje bilja iz prirode
 • Plantažno uzgajanje bilja
 • Prerada lekovitog bilja

2. PRIMENA I UPOTREBA LAZ BILJA

 • Mogući načini upotrebe LAZ bilja u cilju preventivne zaštite zdravlja i u cilju lečenja humanog organizma
 • Farmakološka svojstva biljnih proizvoda, kontraindikacije i neželjena dejstva biljnih proizvoda
 • Uvid u alternativne načine lečenja
 • Različite vrste fitopreparata-praktični rad (macerati, losioni, balzami, kreme, hidrolati, sapuni)

3. AROMATERAPIJA

 • Vrste, delovanje, dobijanje biljnih ulja
 • Kontrola kvaliteta i važeći standardi
 • Etarska ulja kao fitopreparati
 • Specifičnosti i preporuke korišćenja etarskih ulja

4. PRAVILA UPOTREBE ODREĐENIH VRSTA LAZ BILJA

 • Kamilica
 • Nana
 • Matičnjak
 • Gavez
 • Neven
 • Lipa
 • Kopriva
 • Bosiljak...

5. PLASIRANJE FITOPREPARATA NA TRŽIŠTE

6. PRAKTIČNA NASTAVA U PRIRODI

Na kraju odslušanih predavanja i izvedene praktične nastave polaznici škole polažu test znanja nakon čega dobijaju Sertifikat o završenoj školi.

Predavači:

 1. Doc. dr Marija Radojković
 2. mag. farm. Snežana Mitorović
 3. Tatjana Kanazir, wellnes menager

Trajanje: 80 sati

 • Četiri dvodnevnih modul predavanja, vikendom, subotom i nedeljom od 10-16h
 • Jedan vikend modul praktična nastava

Uslovi upisa: predhodno obrazovanje iz oblasti nije neophodno, ali može biti pomoć u savladavanju gradiva. Jedini osnovni uslov upisa je zainteresovanost za oblast i volja za sticanjem novih znanja i učenjem.

ROK ZA PRIJAVE: sreda 25.04.2018.

CENA I PRIJAVA: 062/802-2203 ultrawellcentar@gmail.com