edukacija / 18.05 - 01.06.2018

TUI NA KINESKA MASAŽA - EDUKACIJA

UPIS U TOKU!

dr Milenko Ristić lekar kineske tradicionalne medicine
10:00
Ultrawell centar

Tui na kineska masaža sa akupresurom je metoda Tradicionalne kineske medicine koja je priznata kao jedna od metoda izbora kod tretmana funkcionalnih poremećaja I kao pomoćna metoda lečenja preko 100 različitih bolesti. Posebno je efikasna kod poremećaja lokomotronog sistema.

Zasniva se na teoriji tradicionalne kineske medicine po kojoj je ljudski organizam istovremeno “i energija i materija”, pravilnom izboru meridijana i akupresurnih tačaka, kao i specifičnih tehnika manipulacije mekih tkiva, mobilizacije zglobova i akupresure.

Područja učenja:

  • Osnove Tradicionalne kineske medicine: Šta je Q-I,  Anatomija i fiziologija po principima TKM, Yin-Yang teorija, Teorija Pet elemenata, Lokacije i funkcije meridijana i akupresurnih tačaka)
  • Tui na kineska masaža: definicija i istorija, delovanje masaže, indikacije i kontraindikacije, opis i prikaz pokreta masaže-manipulacija i akupresure, smernice i strategija tretmana
  • Određivanje energetskog statusa (anamneza i palpacija)
  • Demonstracija, prikaz i vežbe pokreta akupresure i masaže

Ishodi: Po završetku kursa polaznici će poznavati osnove TKM (lokacije i funkcije meridijana i akupresurnih tačaka), prepoznati energetski status na temelju izvršene anamneze i palpacije, izvršiti pravilan izbor meridijana i šest osnovnih (distalnih) tačaka, te sprovesti Tui na kinesku masažu u svrhu balansiranja energetskog protoka i uklanja posledica energetske neravnoteže.

Trajanje: 40 sati + praksa

Nastava je podeljena u dva modula.

I MODUL 18-20.05.2018.
II MODUL 30.-31.05.2018.

Uslovi za pohađanje:

  • Završena sss/všs/vsss - zdravstvena ili srodna zanimanja
  • Ostali pojedinci u svrhu samopomoći, samorazvoja ličnih i profesionalnih kompetencija

Predavač:  

Milenko Ristić,dr.med i lekar kineske tradicionalne medicine                                                                      

Sertifikat: Nakon praktične provere znanja, polaznici dobijaju sertifikat o završenom kursu Tui na kineske masaže Učilišta Lovran – Spa Wellness Akademije iz Hrvatske.

 

ROK ZA PRIJAVE: UTORAK 15.05.2018.

CENA: 062/802-2203 ultrawellcentar@gmail.com