radionice / 24.04 - 24.04.2018

PORODIČNE KONSTELACIJE

Porodične konstelacije su transgeneracijski metod kojim se iznosi na videlo i razrešava upletenost člana porodice u sudbinu i traume roditelja i predhodnih generacije.

Maja Mandić Psiholog, terapeut specijalista i edukator porodičnog rasporeda
17:00
Ultrawell centar

Radionica porodičnog rasporeda – 24. april 17-20h
Porodične konstelacije su transgeneracijski metod kojim se iznosi na videlo i razrešava upletenost člana porodice u sudbinu i traume roditelja i predhodnih generacije.

Porodični raspored je grupna sistemska terapija koju je razvio nemački terapeut i filozof Bert Helinger sredinom sedamdesetih godina prošlog veka. Koristi se kao psihoterapijska metoda u transformaciji i razrešavanju različitih psiholoških tema i problema kako individualnih, tako i porodičnih, partnerskih, roditeljskih, poslovnih i mnogih drugih.

Tokom razvoja tehnike došlo se do iskustva da takođe ima i isceliteljsko dejstvo, budući da podržava proces ozdravljenja kod različitih fizičkih bolesti. Kod nas u Srbiji je 2007. godine porodični raspored zakonski priznat kao pomoćna, tradicionalna, alternativna medicinska tehnika.

Mnogi lični problemi i teme sa kojima se mi nosimo u svom životu rezultat su konfuzije i trauma u porodičnom sistemu. Porodica, kao i svaki drugi sistem ima prirodni poredak. Kada je on narušen, delovanjem različitih traumatičnih događaja, dolazi do poremećaja koji mogu da deluju kroz nekoliko generacija.

Grupni rad u okviru porodičnog rasporeda ima za cilj da iznese na svetlost dana ono što je bilo potisnuto, zaboravljeno, previđeno, bilo na individualnom ili transgeneracijskom nivou. Na taj način se ponovo uspostavlja celovitost i ravnoteža kako inidividualnog , tako i porodičnog polja. To dovodi do psihološkog rasterećanja i pokreće proces isceljenja na niovu psihe, tela i duše.

Više o metodi: http://www.arkona.rs/porodicne-konstelacije

Informacije i prijave: 
Ultrawell holistički centar
tel: +381 (0)62 80 222 03
e-mail: ultrawellcentar@gmail.com

Organizator: Ultrawell holistički centar
Gogoljeva 13a, Novi Sad

Radionicu vodi Maja Mandić Marković, psiholog, terapeut specijalista i edukator porodičnog rasporeda. 

Udruženje za sistemske i porodične konstelacije ‘’Helinger’’
www.arkona.rs