radionice / 18.04 - 18.04.2018

Predavanje: FILIS KRISTAL METODE - NOVI SAD

Ovom metodom se uspostavlja kontakt sa Višom svešću sa ciljem jasnijeg razumevanja naših problema i rešenja za njih.

17:00
Ultrawell centar
Osnovna poruka ove metode je da nikad ne bi smeli da kontrolišemo drugu osobu niti da dopustimo da nas drugi kontrolišu.
Pozivamo vam na  predavanje o metodi Raskidanje vezanosti, koju je razvila Filis Kristal (1914-2016),   psihoterapeut Jungove i Eriksonove škole   i autor niza psiholoških tehnika za oslobađanje od lažnog identiteta i negativnog programiranja koji tokom života gradimo kroz uticaj vaspitanja i kulture. 
Putujući I držeći seminare širom sveta je podučila  veliki broj ljudi da se korišćenjem ove jednostavne metode   menjaju i ostvare svoju slobodu i potencijale.
Napisala je više knjiga, najpoznatije su:  Raskidanje vezanosti, Dalje raskidanje vezanosti, Raskidanje karmičkih veza,  I Konačno iskustvo.  
 
Rad sa ovom metodom se  sastoji od niza tehnika koje uspostavljaju unutrašnju ravnotežu  I pomažu na  putu do zrelosti i celovitosti.  Zasnovane su na korišćenju vizualizacije i simbola kao oruđa za preobražavanje nesvesnih negativnih uslovljavanja i osnaživanje putem pozitivnih afirmacija i rituala koji uspostavljaju novi poredak u našem  biću.
 
Na ovom predavanju ćemo vas upoznati sa metodom, pokazati  kako da uspostavite kontakt sa Višom svešću da biste jasnije shvatili sopstvene probleme i pronašli rešenja. Upoznaćemo vas sa  nekim od  simbola  za rad sa podsvešću -  majsko drvo, osmica, svetlosni cilindar, peščani sat;  oni vam mogu  pomoći da se oslobodite strahova, trauma, vezanosti, karmičkih vezanosti, zavisnosti i negativnih iskustava  koja su zabeležena u podsvesti i koja utiču na naš život.
 
Praktikovanjem ove metode se postiže:
•        Opšta opuštenost
•        Jače samopouzdanje
•        Zaštita od negativnih energija i misaonih oblika
•        Oslobađanje od vezanosti, loših navika, zavisnosti i negativnih osobina
•        Uspostavljanje ravnoteže tela i duha
 
 Ova metoda  se od mnogih drugih tehnika se razlikuje u tome što nam pomoć neće pružiti nikakav sveštenik, guru ili drugi autoritet već ćemo je naći u samom sebi, ako smo spremni da uzmemo svoj život u svoje ruke, prepoznamo i prekinemo sve vrste kontrola i prestanemo da prebacujemo odgovornosti za svoje probleme na nekoga ili nešto.
Predavanje će održati Ljiljana Ilić,  reiki učitelj I  predsednik  Karuna Reiki centra Srbije koji je  dva puta ugostio Filis Kristal u Beogradu: 2012 i  2014 godine.
 
PREDAVANJE JE BESPLATNO. 
 
INFORMACIJE I PRIJAVE 062/802-2203 ultrawellcentar@gmail.com