radionice / 12.05 - 12.05.2018

IZRADA MANDALA - RADIONICA

Mandala je stara indijska reč koja znači krug.

Ljiljana Filipović sertifikovani energoterapeut
18:00
Ultrawell centar

Mandala je stara indijska reč koja znači krug. Ovaj krug predstavlja izvor svega. U prirodi se veoma često susrećemo sa mandalama, a da toga nismo ni svesni. To može biti presek stabla na panju, presek ploda neke bilje, pa čak i ako obratimo pažnju na cvetove primetićemo jasnu geometrijsku strukturu mandale.

Kristalna mandala ima za cilj čišćenje prostora, zaštitu od nezdravih zračenja, ponekad i eliminisanje određenih zdravstvenih tegoba. Veoma lepo usklađuje prostor i ljude u njemu. Izrada ovih kristalnih formi zahteva poznavanje pojedinačnih osobina kristala, kao i delovanje određenog kristala u sadejstvu sa drugim kristalima. 
Nestručno napravljena mandala može izazvati i potpuno suprotne efekte od željenih. 

Pri izgradnji kristalne mandale osnovna stvar je određivanje svrhe i osobina ovog sistema.

Radionicu vodi energoterapeut Ljiljana Filipović.

PRIJAVE DO SREDE 09.05.2018.

TRAJANJE: 18-20h

Informacije, prijave, cena: 062/802-2203 ultrawellcentar@gmail.com