edukacija / 01.12 - 31.01.2019

SEMINAR - KAKO TUMAČITI SNOVE

Seminar je namenjen svima koji žele da ovladaju tehnikom analize snova (integracija učenja Frojd-Jung-Sondi po metodi dr Ivana Nastovića)

Mirjana Đurđević dr medicine i alternativni terapeut
Ultrawell centar
O SEMINARU 
Autorizovani dvodnevni seminar namenjen je svima koji žele da ovladaju tehnikom analize snova i da je koriste, kako u svakodnevnom životu, tako i u profesionalnom radu psihologa, lekara, holističkih terapeuta i sličnih profesija. Za praćenje seminara nije neophodno iskustvo niti predznanje na polju psihologije. 
 
DATUM SEMINARA: 
Tačan datum seminar znaće se kada se oformi grupa.

SATNICA SEMINARA
I dan (trajanje 5 sati uključujući najviše tri desetominutne pauze)

Polaznici će dobiti odgovore na sledeća pitanja:
1. Kakav su značaj snovi imali kroz istoriju čovečanstva a kakav imaju danas? 
2. Kako nauka shvata snove (u psihološkom i fiziološkom smislu)?
3. Zbog čega su snovi značajni i koje su njihove funkcije? Zašto svaki pojedinac treba da obraća pažnju na svoje snove?
4. U kojim profesijama treba koristiti analizu snova?
5. U kojim situacijama ne treba raditi analizu snova?
6. Kako je i kada nastala najpotpunija tehnika tumačenja snova trodimenzionalnom integrativnom metodom i kako izgleda njen postupak rada? 
7. Kako razumeti snove koji se javljaju u seriji a kako pojedinačne?
8. Koje vrste snova postoje (ponavljajući, prekognitivni, upozoravajući, košmarni, dijagnostički, paralelni, seksualni, religiozni, inspirativni itd.)? Kako ih prepoznati i tumačiti?
9. Šta su "loši" a šta "dobri" snovi, kako ih prepoznati i tumačiti?
10. Kako poboljšati pamćenje snova?
11. Šta su lucidni snovi?
12. Kako se kroz snove prepoznaje nesvesna komunikacija među bliskim osobama i kako je treba tumačiti?


II dan (trajanje 5 sati uključujući najviše tri desetominutne pauze)

Polaznici će dobiti odgovore na sledeća pitanja:
1. Koje su mogućnosti tumačenja snova (individualno, u grupi) i koje su njihove prednosti i mane?
2. Šta je bukvalno a šta metaforično tumačenje snova i kako prepoznati njihovu primenu?
3. Kako prepoznati i izbeći nestručno tumačenje snova?

4.Polaznici zatim slušaju primere snova iz prakse autora seminara i demonstraciju tehnike tumačenja kroz radionicu grupne analize snova (učesnici koji to žele, pričaju svoje snove koji se analiziraju u grupi).

5.Na kraju seminara su predviđeni diskusija i pitanja.

Satnica seminara i pauze podložne su promenama zavisno od broja polaznika i u dogovoru sa njima.

Predavanje je praćeno projekcijom preko sto slajdova i uz prikaz oko tridesetak protumačenih snova iz prakse i literature. 

Učesnici seminara dobijaju i pisani materijal u elektronskoj formi i sertifikat Centra za analizu snova i psihodinamske studije VIVASOMNIA o odslušanom seminaru (5 sati teorije+5 sati praktičnog rada) koji se priznaju kao sati ličnog rada.

Seminar vodi dr Mirjana Đurđević, lekar i dubinsko-psihološki analitičar snova učenica dr Ivana Nastovića. Više o autorima i Centru VIVASOMNIA na linku: http://www.tumacenjesnova.yolasite.com