radionice / 07.12 - 07.12.2018

ŽENE SE BUDE 6. MESEC

Tatjana Kanazir Floriterapeut i šamanski praktičar
19:00
Ultrawell centar

Drage žene, naše sledeće druženje smo zakazale za petak 07.12. sa početkom u 19h u našem Ultrawell centru. Tema će biti "Prvo seksualno iskustvo" ♥

Šestog meseca ciklusa "Žene se bude" stigli smo do tačke kad nas je naše prvo seksualno iskustvo markiralo, naš razvoj, senzualnost i samopouzdanje da otvaramo kreativne energije. Seks je izraz kreativne snage univerzuma, sjedinjavanjem polariteta. Ključ je u tome da osvetlimo to iskustvo koje može biti program koji nas i danas prati, posebno ako je vezano za bol i traumu. Svaka u sebi ima priliku da svesno sagleda čemu je bila izložena, koji su tabui ili blokade ostali upamćeni u našem krilu, našem svetom prostoru, mestu stvaranja i kreativnosti. 

Sledeći aspekt je rascep u nama, na devicu i kurvu. Tema koju je izgradio patrijarhat i stvara u ženi unutrašnji konflikt, krivicu strah i frustraciju. 

Od srca ste sve dobrodošle da kao sestre i saveznice svaka u sebi osvetli i otvori prostor za svoj pun potencijal i stvaralaštvo. Nisi dužna da nešto govoriš ako ne želiš. Zajedno ćemo proći ritual.

Predznanja nisu potrebna, novac takođe, ako želiš ponesi nešto malo za jelo.

Cena je dobrovoljni prilog

Za prijavu i više informacija slobodno nas kontaktirajte na telefon 062 80 222 03 ili na mail ultrawellcentar@gmail.com