edukacija / 23.12 - 23.12.2018

'IME RUŽE'

Kreativna radionica izrade cvetova od papira

17:00
Ultrawell centar

Radionice su namenjene svima koji žele da probude ili prodube svoju kreativnost u timskoj atmosfveri.Na svakoj, ne samo da naučimo neku novu kreativnu veštinu već stičemo i nove poznanike sličnih interesovanja. Dobrobit istih nije samo u tome što ćemo nešto osmisliti i uz malu pomoć i napravili ,već smo primetili da polaznici odlaze sa naših radionica puni samopouzdanja i jako iznenadjeni i zadovoljni rezultatima. Mi vas podupiremo u tome da granica nema, treba tu klicu samo probuditi. Tu smo sa vas nučimo usmerimo i da vam pomognemo.Sav repromaterijal i oprema su sa naše strane obezbedjeni .
očekujemo vas 23.12.2018. u 17 h


Prijavete se putem telefona :
062/802-2203 ultrawellcentar@gmail.com