edukacija / 11.05 - 25.05.2019

SEMINAR TRADICIONALNE FILIPINSKE PSI HIRURGIJE

16:00
Ultrawell centar

Tradicionalna filipinska psi hirurgija, poznata kao i hirurgija golim rukama, je energetska metoda isceljivanja, koja u osnovi koristi energetski pristup čoveku i raznim stanjima energetskog disbalansa organizma koja se mogu tretirati.

U organizaciji CENTRA ZA PSIHOFIZIČKI RAZVOJ “GARUDA” i u saradnji sa Holističkim centrom “Ultrawell”, po prvi put na ovim prostorima biće održan seminar tradicionalne filipinske psi hirurgije, počev od 11.05.2019. pod vođstvom ovlašćenog instruktora.

Seminar će obuhvatiti tri susreta ( subotom ), u trajanju od tri sata po svakom susretu.

PROGRAM SEMINARA:
- Istorijski prikaz nastanka sistema na Filipinima kao metode isceljivanja;
- Načini-metodologija primene tehnike u otklanjanju toksične energije iz tela;
- Energetske vežbe za aktiviranje potencijala kod praktičara i pokretanje senzitivnosti ka energetskim procesima;
- Mumifikacija mesa – energetska vežba za polaznike seminara, koja se izvodi svakog dana kod kuće do završetka procesa;
- Tehnike energetskog čišćenja organizma;
- Terapeutski pristup u određenim stanjima organizma i primena tehnike korišćenjem vate i vode,
- Prenos rituala psi zahvata i inicijacija u sam proces u prisustvu pacijenta.

Navedeni pristup koji će biti prezentovan tokom kursa je energetska psi hirurgija, odnosno beskrvna metoda, u koju će biti podučeni budući praktičari.
Detaljniji opis tehnike se može videti na adresi: http://garuda-sacra.blogspot.com/p/tradicionalna-filipinska-psi-hirurgija.html

Preporuka je da polaznici kursa imaju već neko iskustvo u terapeutskom smislu, odnosno u radu sa ljudima, kako bi ovu tehniku uvrstili u svoj rad, te da na taj način imaju i određeno predznanje o metafizičkim aspektima isceljivanja i energetskim procesima.

Instruktor sistema je Boka Laslo, terapeut sa višedecenijskim iskustvom, čiju biografiju možete videti na blog sajtu Centra Garuda na adresi: http://garuda-sacra.blogspot.com/p/laslo-boka.html
Dodatne informacije o kursu se mogu dobiti na telefon instruktora: 064 205 2522

PRIJAVA I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:
Holistički centar “Ultrawell” Novi Sad, Gogoljeva 13a
Kontakt telefon: 062 80 222 03
E-mail: ultrawellcentar@gmail.com
www.ultrawell.rs