radionice / 24.05 - 26.05.2019

DEVET MUNAY KI BLAGOSLOVA

Šamanske inicijacije

Ševko Bajic Šamanske tehnike i terapijski šamanizam
10:00
Ultrawell centar

Ova radionica predstavlja devet stepena iniciranja u transformirajuće enegije MUnay ki blagoslova. 9 blagoslova/ceremonija Munay KI transformišu, integrišu i dopunjuju energetsko polje svake osobe koja prođe kroz proces inicijacije. U suštini 9 Munay Ki blagoslova ili ceremonija pokreću energetske trasnformirajuće procese, isceluju rane ili energetske traume, prenošene kroz karmu ili nasleđe. 9 Munay Ki blagoslova/ceremonija, će reintegrisati vašu DNA, omogućavajući vam rađanje novog, svetlosnog tijela, onog koje stari, isceljuje i nestaje potpuno drugačije od vašeg materijalnog tela. Kroz Munay Ki blagoslove postajemo istinski misionari mira i procesa transformacije, kada ste inicirani u devet Munay Ki blagoslova, pridružujete se grupi običnih ljudi ali onih koji vode neobične živote, koje simbolično zovu “Čuvarima mudrosti i Zemlje” ili iscelitelji. Kroz Munay Ki ceremonije ćete osjetiti i doživeti prisustvo mudrosti onih svjetlosnih bića koja su se otrgla zagljaju linearnog, uobičajenog vremena i sada postoje u večnosti. Kada dobijete svih devet Munay Ki blagoslova, onda će sve vaše čakre biti pročišćenje, postati kristalno čiste i dok neometano isijavaju svoje čiste i i orginalne svjetlosti, dobićete ono što Čuvari Zemlje zovu tijelo duge.

Radionica ŠAMANSKE INICIJACIJE U DEVET MUNAY KI BLAGOSLOVA će se održati u prostorijama UltraWell Centra u novom Sadu (Gogoljeva 13 A).

U cenu su osim procesa inicijacije, uračunate brošure sa detaljnim opisom suštine al ii procesa prenosa Munay Ki blagoslova i vežbi za njihovo jačanje, i PI kamen koji se koristi kao osnovni alat za rad. Maksimalan broj učesnika je 12, te vas molimo da što prije rezervišete vaše mesto putem sledećih kontakata: Na telefon 062 802 2203 ili na mail ultrawellcentar@gmail.com

Tokom ove radionice:
- Naučićemo kako da se povežemo sa energijama naših totem životinja moći, duhovnog vođstva, učitelja i iscelitelja svijeta kako bismo ih mogli koristiti u svakodnevnom životu za naš razvoj i iscelenje;
- Podsetićemo se procesa pročišćenja prostora, delovanja energija elementa naših šamanskih oltara i ceremonije vatre;
- Naučićemo osnove šamanskog isceliteljskog rada u POLJU i sa SKUPNIM tačkama;
- IZVRŠIĆEMO INICIJACIJU/PRENOS SVIH DEVET MUNAY KI BLAGOSLOVA;
- Naučićemo jednostavne vežbe za jačanje dejstva ovih blagoslova kako oni ne bi ostali neiskorišćeno seme, već kako bi se razvili u moćno “drvo” našeg energetskog i svetlosnog razvoja;
- Uradićemo ceremonija blagoslova svetla kako bismo osnažili svoj duhovni put razvoja u biće svetlost nakon inicijacija u Munay Ki blagoslove.
Blagoslove prenose Ševko Bajić i Tatjana Kanazir, praktičari šamanskog puta PUT ALHEMIČARA pod vođstvom Dawn Dancig Otter, autorizovani ČUVARI 9 Munay Ki blagoslova.

9 blagoslova/ceremonija Munay KI transformišu, integrišu i dopunjuju energetsko polje svake osobe koja prođe kroz proces inicijacije. U suštini 9 Munay Ki blagoslova ili ceremonija pokreću energetske trasnformirajuće procese, isceluju rane ili energetske traume, prenošene kroz karmu ili nasleđe. 9 Munay Ki blagoslova/ceremonija, će reintegrisati vašu DNA, omogućavajući vam rađanje novog, svetlosnog tijela, onog koje stari, isceljuje i nestaje potpuno drugačije od vašeg materijalnog tela. Kroz Munay Ki blagoslove postajemo istinski misionari mira i procesa transformacije, kada ste inicirani u devet Munay Ki blagoslova, pridružujete se grupi običnih ljudi ali onih koji vode neobične živote, koje simbolično zovu “Čuvarima mudrosti i Zemlje” ili iscelitelji. Kroz Munay Ki ceremonije ćete osjetiti i doživeti prisustvo mudrosti onih svjetlosnih bića koja su se otrgla zagljaju linearnog, uobičajenog vremena i sada postoje u večnosti. Kada dobijete svih devet Munay Ki blagoslova, onda će sve vaše čakre biti pročišćenje, postati kristalno čiste i dok neometano isijavaju svoje čiste i i orginalne svjetlosti, dobićete ono što Čuvari Zemlje zovu tijelo duge.

OPISI MUNAY KI BLAGOSLOVA:
MUNAY KI – INICIJACIJA U 9 ŠAMANSKIH BLAGOSLOVA/CEREMONIJA

Proročanstva drevnih naroda govore o ovom trenutku naše civilizacije kao periodu velike transformacije, kao o vremenu kada možemo biti sudionici nevjerovatnih pozitivnih promjena u svijetu. Ovi drevni narodi nagovještavaju rađanje novih ljudskih bića, bića mudrosti i moći koja žive slobodna od straha, u skladu sa suštinom svoga bića, sa odgovornošću za cijelokupnu kreaciju.
Munay Ki nam dolazi od riječi koju koristi Quechua narod koja u prevodu znači:”Volim te”! Blagoslovi i ceremonije su vrlo česte u šamasnkoj tradiciji, iako se mogu razlikovati od naroda do naroda od tradicije do tradicije. Vjeruje se da dolaze sa drevnih Himalaja, i da su ih preko beringovog tjesnaca i Sibira donijeli prvi posjetioci prije nekih 30 000 godina. Ovih hrabri putnici u bili Čuvari Zemlje iz prošlosti.
Pošto ovi Čuvari Zemlje mogu doći i iz budućnosti oni nam mogu biti podrška da postanemo ljudska bića kakva trebamo postati u narednih 10 000 godina. Sjećanja na sve stvari koje su se odigrale u prošlosti su dostupna onima koji znaju da se konektuju na beskrajni izvor informacija koji egzistira izvan vremena i prostora. Vizije budućnosti se javljaju samo kao jedna od mogućnosti, jer sve u bućnosti još uvijek ima formu mogućnosti. Ponekad će ljudi Čuvare Zemlje ili drevne šamane vidjeti u odjeći američkih indijanskih starosjedilaca, ponekad u odjeći tipičnoj za tradiciju Azije ili stanovnike Amazona. Ponekad ćete biti u mogućnosti da doživite i njihova osjećanja ili misli, ali je sigurno da ćete nakon devet Munay Ki blagoslova imati mogućnosti da pristupite njihovom znanju, mudrosti, njihovima “pričama”.

DEVET CEREMONIJA/BLAGOSLOVA MUNAY KI

BLAGOSLOV/CEREMONIJA 1: BLAGOSLOV ISCJELJITELJA:
Povezuje vas sa bićima svjetlosti iz prošlosti koja dolaze u vaš život da podrže vaše procese transformacije. Ovaj blagoslov budi u vašim rukama iscjeljujuće moći tako da svako koga dodirnete na neki način postaje blagoslovljen. Na ovaj način nevjerovatna duhovna podrška vam postaje dostupna, a svjetlosna bića nastavljaju za vas iscjeljujući proces i tokom sna, iscjeljujući vaše ili rane vaših predaka iz prošlosti.

BLAGOSLOV/CEREMONIJA 2: BLAGOSLOV VIDIOCA/PROROKA:
Sa ovim blagoslovom, instaliraju se dodatni cerebralni energetski i svjetlosni kanali što povezuje centre za vid sa trećim okom i srčanom čakrom. Ovo u vama budu vašeg unutrašnjeg “vidioca” što vam daje mogućnost da percipirate svijet energije i duha.

BLAGOSLOV/CEREMONIJA 3: POJASEVI MOĆI
Ovaj blagoslov će utkati 5 svjetlosnih pojaseva u vaše svjetlosno i energetsko polje za zaštitu. Oni će kasnije djelovati kao filteri koji razbijaju bilo kakvu negativnu energiju koja se usmjeri na vas, u jedan opd 5 elemenata. Kasnije ovako transformisana energija hrani vaše svjetlosno i energetsko tijelo umjesto da donosi oboljenja.

BLAGOSLOV/CEREMONIJA 4: BLAGOSLOV HARMONIJE/BALANSA
Tokom ove ceremonije se dešava prenos 7 moćnih arhetipova u čakre. Prvo se dobija energija zmije, jaguara, kolibrija i orla, a zatim se dobija energija tri arhanđela – čuvara donjeg, čuvara srednjeg i čuvara gornjeg svijeta.

BLAGOSLOV/CEREMONIJA 5: BLAGOSLOV ČUVARA DANA
Kroz ovaj blagoslov se povezujete sa nasljeđem majstora iscjeljitelja iz prošlosti. Čuvari Dana prizivaju proces iscjeljenja na sveti oltar, donose balans majci Zemlji, prizivaju rađanje sunca svakoga dana i donose mir i harmoniju između ljudskih bića i majke Zemlje. Oni simbolizuju one koji iscjeljuju ljekovitim biljem, predstavljaju iscjeljitelje i one koji podržavaju proces rađanja. Ova ceremonija pomaže iscjeljenju vaše unutrašnje ženske energije, da zakoračite izvan vašeg straha i da postanete istinski donositelj mira.

BLAGOSLOV/CEREMONIJA 6: BLAGOSLOV ČUVARA MUDROSTI
Povezuje vas sa lozom svjetlosnih bića prošlosti i budućnosti. Ovaj blagoslov se povezuje sa planinskim vrhovima prekrivenim snijegom, možda kroz naše sjećanje na snježne vrhove Himalaja. Ovaj blagoslov će podržati vaše unutrašnje iscjeljenj, vašu unutrašnju mušku energiju, kroz njega ćete iskoračiti izvan vremena, postati spojeni sa znanjima iscjeljenja i imaćete iskustvo vječnosti.

BLAGOSLOV/CEREMONIJA 7: BLAGOSLOV ČUVARA ZEMLJE:
Vas povezuje sa arhanđelima koji su čuvari naše galaksije, zaštitnici i podržavatelji svog života na Zemlji. Ovaj blagoslov vas povezuje sa zvijezdama, suncem. Pomaže vam da naučite praksu “vidioca” i da sami sanjate vaš život (kreirate vlastitu realnost).

BLAGOSLOV/CEREMONIJA 8: BLAGOSLOV ČUVARA ZVIJEZDA:
Ovaj blagoslov će vam pomoći da se bezbjedno usidrite nakon promjena za koje se vjeruje das u nastale nakon 2012 godine. Kroz ovaj blagoslov, vaše fizičko tijelo počinje da se transformiše u svjetlosno biće, proces starenja sa usporava, vaša DNA je reaktivirana i vi postajete otporniji na bolesti.

BLAGOSLOV/CEREMONIJA 9: BLAGOSLOV KREATORA:
Ovaj blagoslov budi svjetlo i energiju Kreatora unutar vas, donosi osjećaj odgovornosti za cjelokupnu kreaciju, od najmanjeg zrna pijeska, do najvećih galaksija u univerzumu. Nekada se ovaj blagoslov mogao prenositi samo kroz direktni prenos rijetkim pojedincima od samog Duha, danas je moguće da ovaj blagoslov bude prenijet sa jedne osobe na drugu.