radionice / 22.06 - 23.06.2019

Soul & Shadow Work

Šamanska radionica

Ševko Bajic Šamanske tehnike i terapijski šamanizam
10:00
Ultrawell centar

ŠAMANSKA RADIONICA: SOUL I SHADOW WORK- NOVI SAD: 22 I 23 JUNI!
Integracija energije duše kroz šamanska putovanja u tri svijeta, prošle živote, živote zavjete povreda duše i putovanja u najdinamičnije relacije i odnose iz sadašnjeg života!

Jedno od najljepših, najsvrsishodnijih šamanskih putovanja je putovanje kroz tri svijeta u svrhu našeg iscjeljenja i integracije izgubljene energije naše duše. Tokom ove radionice dublje istražujemo naša tri svijeta, naše veze i odnose, zavjete koji upravljaju našim životima. Ova putovanja nas vode dublje u naše “sijenke” kako bismo mogli iscijeliti energiju naših duša i integrisati je za naše najveće dobro. Ova šamanska radionica nas vodi kroz set dubokih tehnika za individualni rad, namijenjenih integraciji naše izgubljene energije duše zarobljene u sijenkama naših prošlih žviota, u našim najvećim traumama koje su se desile u prošlim životima i još uvijek imaju uticaja na naš sadašnji život, u našim zavjetima koje smo dali u prošlim životima, u karmičkim dugovima koje smo ponijeli iz naših prošlih života a koji su utkani u naše sadašnje veze i odnose. Oslobađanju programa, trauma i sijenki koji upravljaju našim životima, usklađivanju življenja sa izvornim vibracijama naše duše kreiramo realnost za naše najveće dobro.

Kroz ovu radionicu učimo:
Kako da se povežemo sa našim vođstvom iscjeljenja i simbolima iscjeljenja i integracije;
Kako da putujemo kroz prošle živote, kroz simbolično putovanje VELIKOG BRODA, i kako da nakon ovog putovanja iscijelimo naše unutrašnje dijete;
Kako da identifikujemo zavjete koji upravljaju našim životima a ne služe našoj najvećoj svrsi i otpustimo ih;
Kako da ponovo integrišemo rasute energije naše duše i kako da povratimo svoju energiju duše koja se nalazi kod drugih i otpustimo one energije koje nisu naše, a sve to za naše najveće dobro i iscjeljenje.

Tokom radionice ćemo naučiti mnoštvo ceremonija otpuštanja i integracije a a svi zajedno ćemo napraviti i putovanje u našu astralni hram znanja u kojem ćemo dobiti uvide o povredama, uvjerenjima i 4 vrste zavjeta koji upravljaju našim životima, i naučićemo kako da ih otpustimo.

Za sve učesnike ovo neće biti samo edukacijska radionica već i set osmišljenih healing sesija kojima je cilj integracija energije duše!

Cilj ove radionice je da se svi učesnici u potpunosti osposobe za samostalan rad, i integracijska šamanska putovanja kako bi bili podrška vlastitim procesima integracije. Molimo vas da se prijavite što pre putem sljedećih kontakata: ultrawellcentar@gmail.com, ili tel +381 62 80 222 03;

VODITELJ RADIONICE: ŠEVKO BAJIĆ- JEDINI AUTORIZOVANI PREDAVAČ IZ ŠAMANSKOG SISTEMA PUT ALHEMIČARA:
Prvu šamansku inicijaciju i povezivanje sa totem životinjom moći dobio 1986 godine od kada se zanima za šamanizam. Posljednjih 9 godina aktivno praktikuje pod vođstvom šamanske učiteljice Dawn Dancing Otter – iz Kanade, koja je uspostavila šamanski sistem PUT ALHEMIČARA integrišući šamanske prakse iz različitih formi šamanizma. Završio je petogodišnji studij Homeopatije a više od 25 godina praktikuje vođene meditacije i bhakti yogu. Autor je dvije knjige o šamanizmu: PJESMA MALOG MEDVJEDA – u formi iskrene i autentične priče o transformaciji kroz šamanizam kroz priču iz vlastitog života, i PJESMA DUŠE- praktični priručnik i vodič kroz osnove šamanske prakse. Trenutno je jedini autorizovani učitelj šamanizma u sistemu PUT ALHEMIČARA na Balkanu.