edukacija / 28.02 - 08.03.2020

TUI NA MASAŽA - EDUKACIJA

Po tradicionalnoj kineskoj medicini

dr Milenko Ristić lekar kineske tradicionalne medicine
10:00
Ultrawell centar

Tui na kineska masaža sa akupresurom je metoda Tradicionalne kineske medicine koja je priznata kao jedna od metoda izbora kod tretmana funkcionalnih poremećaja I kao pomoćna metoda lečenja preko 100 različitih bolesti. Posebno je efikasna kod poremećaja lokomotronog sistema.

Zasniva se na teoriji tradicionalne kineske medicine po kojoj je ljudski organizam istovremeno “i energija i materija”, pravilnom izboru meridijana i akupresurnih tačaka, kao i specifičnih tehnika manipulacije mekih tkiva, mobilizacije zglobova i akupresure.

Područja učenja:

  • Osnove Tradicionalne kineske medicine: Šta je Q-I,  Anatomija i fiziologija po principima TKM, Yin-Yang teorija, Teorija Pet elemenata, Lokacije i funkcije meridijana i akupresurnih tačaka)
  • Tui na kineska masaža: definicija i istorija, delovanje masaže, indikacije i kontraindikacije, opis i prikaz pokreta masaže-manipulacija i akupresure, smernice i strategija tretmana
  • Određivanje energetskog statusa (anamneza i palpacija)
  • Demonstracija, prikaz i vežbe pokreta akupresure i masaže

Ishodi: Po završetku kursa polaznici će poznavati osnove TKM (lokacije i funkcije meridijana i akupresurnih tačaka), prepoznati energetski status na temelju izvršene anamneze i palpacije, izvršiti pravilan izbor meridijana i šest osnovnih (distalnih) tačaka, te sprovesti Tui na kinesku masažu u svrhu balansiranja energetskog protoka i uklanja posledica energetske neravnoteže.

Trajanje: 40 sati + praksa

Nastava je podeljena u dva modula.

I MODUL 28.02. - 01.03.2020.
II MODUL 06 - 08.03.2020.

Predavač:  

Milenko Ristić,dr.med i lekar kineske tradicionalne medicine                                                                      

Sertifikat: Nakon praktične provere znanja, polaznici dobijaju sertifikat o završenom kursu Tui na kineske masaže Učilišta Lovran – Spa Wellness Akademije iz Hrvatske.

 

ROK ZA PRIJAVE: PONEDELJAK 17.02.2020.

CENA: 062/802-2203 ultrawellcentar@gmail.com