radionice / 06.06 - 06.06.2015

" Snaga iz materice "

Isceljenje ranjene ženstvenosti

10:00
Novi Sad

Naziv treninga/ predavanja/ kursa 

Intenzivna radionica 

Snaga iz matrice- isceljenje ranjene ženstvenosti 

Kome je trening namenjen 

Ovaj seminar ima za cilj da nas poveže sa iskonskom snagom ženskog principa u nama. Namenjen je ženama svih grupa, sa željom za decom, majkama, u svim prelaznim periodima pubertet, menopauza, starost, sa odstranjenom matericom i ginekološkim problemima. Žrtvama patrijarhalnog društva i zlostavljanima i njihovim kćerima. Svima koji žele da dublje upoznaju sopstvenu snagu i steknu novu stabilnost. 

Sadržaj treninga 

 

 

  • Materica kao mesto nastanka života “vrata sveta”.  
  • U starim kulturama se prenosilo znanje o materici i mesečnom krvarenju. Materica je izvor snage svake žene i mesto unutrašnje mudrost koje nosi ogroman potencijal-snagu, čulnost, punoću. 
  • celovito razumevanje ženstvenosti kao primarne sile,  
  • energetsko čišćenje i regeneracija uz pomoć drevnih metoda isceljenja,  
  • šamansko putovanje do mesta snage i susret sa pramajkom u nama.  
  • Značaj mesečevog i godišnjeg ciklusa  u životu žene kao i četiri faze  preobražaja u životu svake žene. 
  • Kontakt sa Majkom zemljom 
  • ako bude vremena upoznaćemo se sa Čuvarima srca majke zemlje, pleme Kogi iz Kolumbije i poslužićemo njihovu kafu sa 1700 m.  
  •  

Koristi za Vas i Vašu organizaciju 

Upoznavanje  sopstvenih potencijala. Lakše ophođenje sa tabu temom radjanje,menstruacija, polnost. Stabilnost i čvrstina  

Metode rada 

Upoznavanje sa arhetipom i mitološkom pozadinom, meditacije i šamaska putovanja, metode isceljenja iz drevnih tradicija.  

Trajanje treninga 

Uktrawell, Novi Sad, subota 30.maj 2015.  od 10:00 do 14:00 

Predavač - Terapeut 

Branka Mraz  je završila “Kuyay”  akademiju za medijalitet i šamanizan našeg vremena kod Lorene Salcedo Oviedo iz Lime, metode Anda i Amazona. Keltski šamanizam – indogenih naroda Evrope- Barbara Nikolaus iz Minhena i core ili neošamnizam Sandre Ingerman kod više učitelja. Čišćenje pčelinjim voskom, nomadsku metodu  kod Saire Serikbayeve čuvene kazahstanske isceliteljke, prisustvovala meksičkim,kolumbijskim, litvanskim, alpskim....radionicama i ceremnijama   u okviru Etnomedicinskih kongresa. 

Tekstove na temu integracije drevnih znanja i moderne nauke možete naći na kpv.rs 

 

Napomene 

Bilo bi jako lepo da svako donese  malo hrane za zajednički ručak u toj atmosferi  

Predavačica: Branka Mraz- Nemačka

Cena radionice: 3000 dinara