radionice / 13.11 - 13.11.2021

PORODIČNE KONSTELACIJE

Spoznaje, rešenja, otpuštanja i prihvatanja naših porodičnih i ličnih obrazaca naviru u direktnom odnosu učesnika u ovoj grupnoj terapiji, koja je vrlo intenzivna i isceljujuća.

Nataša Panić Profesionalni astrolog
14:00
Ultrawell centar

Porodične kosntelacije ( porodični poredak, poredak ljubavi, order, redovi ljubavi, sve su to imena za
isti metod) je relativno novija terapijska tehnika koja se koristi u širem smislu za uravnoteženje
životne energije a u užem smislu radi na otkrivanju nesvesnih obrazaca koje nosimo iz dalje ili bliže
prošlosti našeg života. Nesvesna porodična dinamika koja se otkriva kroz radove u porodičnom
poretku nalazi se u pozadini mnogih situacija duboke patnje našeg porodičnog sistema , naročito
ukoliko se radi o bolestima. Spoznaje, rešenja, otpuštanja i prihvatanja naših porodičnih i ličnih
obrazaca naviru u direktnom odnosu učesnika u ovoj grupnoj terapiji, koja je vrlo intenzivna i
isceljujuća.


Začetnik ovog terapeutskog metoda je Bert Helinger, nemački psihoterapeut, koji, iako je već ušao u
desetu deceniju života i dalje živo i predano radi i leči ljude celog sveta. Radeći kao misionar tokom i
posle drugog svetskog rata živeo je sa plemenom Zulu, odakle su krenuli začeci osnovnih načela ove
tehnike. Pleme kao i svaki sistem, pa i porodični, ima svoja pravila, svoje zakone i svaki član sistema je
podjednako važan. Izuzimanjem iz bilo kojih razloga ( nemoralno ponašanje, bolest, poroci, tajne)
nekoga iz porodice dolazi do poremećaja u radu sistema a kojeg osete naredne generacije. Kao u
plemenu tako i u svakoj porodici - svaki čan zaslužuje poštovanje, za život koji smo dobili takav kakav
jeste, ali i prihvatanjem svih delova sistema spoznajemo duboku povezanost sa našim precima,
narodom, čovečanstvom. Helinger ima holistički pristup čoveku, jedinki, ali ide i dalje – on čoveka
povezuje sa izvorom svog postanka – svojim korenima. Svako pleme ima svoje obredne rituale
prihvatanja, a u poretku se koristimo poklonjenjem kao izrazom poštovanja, zagrljajem kao izrazom
prihvatanja i ljubavi, rečenicama koje ponavljamo kao izrazom zahvalnosti za život. Porodični poredak
budi u nama ljubav koja zaista jeste jedina istina a koja ovde ide kroz prihvatanje svih delova sebe.
Duboka posvećenost zadacima u službi života povezuje i pokreće sve učesnike u poretku, pa kroz ovaj
metod učesnici pronalaze u sebi ljubav za umrle članove, izgubljenje ljubavi, nesrećne sudbine,
ratove i traume svih naših porodičnih članova. Ovo je tehnika koja je sigurno potrebna današnjim
ljudima i okrenuta zdravoj budućnosti jer nam ona nudi prihvatanje i ljudi u našem sistemu koji ne
pripadaju porodici – a to su svi počinioci dela zbog kojih su naši preci bili žrtve – jer žrtve i počinioci u
nama žive podjednako – te jedino mirenjem dualnosti u nama samima možemo biti celoviti i zdravi.
Uz pomoć konstelacija možemo pronaći odgovore i rešenja u područjima odnosa u partnerstvu,
braku, roditeljstvu, po pitanju karijere, radnog mesta kao i ličnog, zdravstvenog i psihičkog zdravlja,
materijalnog dobrostanja i uspeha, životnih dilema i izbora.


Porodični poredak je terapeutska tehnika koja je umnogome drugačija od ostalih, kako po načinu
rada ( u grupi u kojoj niko ne mora znati problem ili temu osobe koja radi), ima elemente psiho
drame, ali je potpuno fenomenološka, a samim tim stoji iza svog osnovnog postulata da je svaki
čovek jedinstven i ima svoju porodičnu priču, pa je način rada terapeuta dosta intuitivan i prepušten
polju informacija koje se oseti u toku rada. Svakako da je ovo vrlo interesantno i uzbudljivo iskustvo,
koje mene, kao nekog ko vodi radove, nadalje privlači svojom jednostavnošću kojom se dolazi do
rešenja i budi zahvalnost nečemu što je izvan naše kontrole a koje nam stalno poručuje na razne
načine – vi ste voljeni.


Konstelator Nataša Panić

DATUM: 13.11.2021.

VREME: 14:00 - 17:00

MESTO: Ultrawell centar, Gogoljeva 13 A, Novi Sad.

PRIJAVE OBAVEZNE NA TELEFON 062/802-22-03