edukacija / 06.07 - 06.07.2015

" O intenzivu direktnog iskustva ISTINE "

prosvetljenje

19:00
Novi Sad

Prosvetljenje - direktno svesno iskustvo istine, je doživljaj sopstvene intuitivne i suštinske prirode. To je spoznaja istine i oslobođenje od iluzija. Ono predstavlja veći stupanj osvešćenosti, stvarniji kontakt sa realnošću, šire i potpunije razumevanje sebe i okruženja. Takvo iskustvo pruža čoveku dobru osnovu za jednu dubinsku transformaciju u pravcu veće harmonije sa stvarnošću i ostvarivanja jednog svesnijeg, ispunjenijeg i odgovornijeg životnog puta.

Predvač: Desimir Ivanović, učitelj INTENZIVA

Vreme: 19h do 21h

Predavanje je besplatno.

Prijave na 062/80-222-03 i 021/6396-448 ili putem email-a : ultrawellcentar@gmail.com.