radionice / 26.03 - 26.03.2016

SEANSA GRUPNA ANALIZA SNOVA

Pored analize snova članovi grupe stiču znanja i o tehnici tumačenja snova

Mirjana Đurđević dr medicine i alternativni terapeut
13:00
Ultrawell holistički centar

TOK ISKUSTVENE GRUPNE SEANSE ZA ANALIZU SNOVA:


1. Grupa broji 5-7 članova.
2. Seansa traje 3 sata uz jednu kratku pauzu ili bez nje, po dogovoru.
3. U toku seanse, vođa grupe tj analitičar, objašnjava pojedine teoretske pojmove vezane za tehniku analize.
4. Članovi redom pričaju svoje snove za koje žele da budu protumačeni.
5. U razgovoru sa svakim članom grupe posebno, a pošto je ispričao svoj san, analitičar vrši analizu sanjanog sadržaja.
6. Članovi koji su slušali tumačenje sna nekog od prisutnih takođe se uključuju u rad i daju svoje sugestije a na kraju sledi završna reč vođe grupe.
7. Pored analize sopstvenih snova, članovi grupe, slušajući tumačenja snova ostalih, stiču znanja o tehnici tumačenja i postepeno njome ovladavaju.

Moguće je zakazati i individualnu seansu analize snova koja bi se održala odmah po završetku grupnog sastanka.

PREDAVAČ:

Grupu vodi dr Mirjana Đurđević, lekar i dubinsko-psihološki analitičar snova, učenica dr Ivana Nastovića