Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje

Edukacija

ŠKOLA PULSNE DIJAGNOZE PO PRINCIPIMA TRADICIONALENE KINESKE MEDICINE(TKM)

Seminar vode: dr Milenko Ristić

Edukacija

KRISTALOTERAPIJA I NIVO

Seminar vode:

Edukacija

Postanite Sertifikovani terapeut kroz regresije u prošle živote!

Seminar vode:

Edukacija

TUI NA KINESKA MASAŽA

Seminar vode: Dr. med. lekar Milenko Ristić i Dr.Jelica Popić, Učilište Lovran – Spa Wellness Akademije iz Hrvatske

Edukacija

REFLEKSNA MASAŽA STOPALA

Seminar vode: Dr. med. lekar Milenko Ristić i Dr.Jelica Popić, Učilište Lovran – Spa Wellness Akademije iz Hrvatske

Edukacija

YUMEIHO MASAŽA

Seminar vode: Boka Laslo

Edukacija

DREVNE TEHNIKE ISCELJENJA - MOKSE, VENTUZE, ŠUPLJE SVEĆE

Seminar vode:

Edukacija

CUPPING THERAPY-UPOTREBA VENTUZA PO PRINCIPIMA KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE

Seminar vode:

Edukacija

HIPNOZA

Seminar vode: Marijo Kržić