edukacija / 14.11 - 14.11.2019

Besplatno predavanje ' KODOVI PREDAKA '

Šta je to i kako ono utiče na nas?

18:30
Ultrawell centar

KODOVI PREDAKA - juče, danas, sutra

Šta su kodovi predaka? Da li je to genetika, epigenetika ili nešto treće? Da li to ima neke veze sa tzv duhovnim genima?
Zašto je kult-ura ranijih generacija bila snažno vezana za tradiciju i predke, a savremena kultura nije? Da li su tradicija i predačko nasleđe limitirajući obrasci verovanja i ponašanja pa ih zato tako lako odbacujemo danas?

Institut za psihijatriju „Maks Plank" u Minhenu već godinama istražuje "epigenetsko nasleđivanje", odnosno način na koji akumulirana iskustva tokom života roditelja utiču na gene njihovog potomstva i kakvu ulogu to može da ima u razvoju dece. Kako navodi list Dojče Vele, sa ovog instituta psihijatrije posebno se zanimaju za to kako nastaju traume i koje bolesti kod budućih generacija mogu time biti uzrokovane, odnosno kako da povežu I objasne na koje sve načine gen predaka prenosi psihičke sadržaje na potomske, gde se to telesno skladišti, kada se aktivira I koje su posledice “prenesenih informacija” sa predaka na potomke.

Dr. Alon Čen, direktor i naučni saradnik Instituta za psihijatriju Maks Plank, posebno se interesuje za to kako traumatska iskustva koja su preživljana od strane naših predaka, na primer rat, silovanja, I td. I na koje sve načine – mogu da utiču na njihove potomke koji su odrasli I vaspitavani u sasvim različitim uslovima. Drugim rečima, kako ti psihološki sadržaji utiču na epigenetske promene. Baš kao i DNK, takozvani "epigenetski potpis" prenosi se na sledeće generacije. Trenutno se taj "epigenetski potpis" može pratiti do treće generacije. Na primer, kada pogledamo treću generaciju preživelih Holokausta ili unuke vojnika Drugog svetskog rata, još uvek vidimo epigenetske tragove traume. To na kraju dovodi do toga da su ti ljudi anksiozniji ili skloniji bolestima koje su povezane sa stresom.
Neka druga istraživanja ranijih godina u okviru istraživanja prenatalnog perioda bavila su se upravo temom kako psihički sadržaji majke tokom trudnoće utiču na iskustva bebe, odnosno na fiziološkom nivou kako utiču na razvoj sinapsi I nervnog sistema u celini.

Predavanje na temu Kodovi Predaka baviće se ovom temom na osnovu iskustava ljudi koji su prošli DCR proces, I čija sećanja su kasnije bila podvrgnuta istorijskoj evaluciji I proveri. Takodje ćemo se baviti sadržajima tzv predačkog nasledja dakle kodiranim informacijama I kako su one, iz iskustva ispitanika I klijenata, uticali na njihov život I to u svim aspektima života.
Osvrnućemo se na psihološke teorije Z.Frojda, K.G.Junga, Helingera I L.Sondija, I uporediti njihove sisteme obrade psihičkih sadržaja predaka sa metodom DCR.

Nadamo se da ćete uživati u ovom predavanju I saznati neke korisne I interesantne informacije u vezi ove teme, koja je uvek bila aktuelna kroz vekove istorije a posebno u okviru genetike 21. veka.

Unapred Hvala,
Akademija za regresoterapiju
Ultrawell holistički centar


Predavač: Manja Stefanović, DCR regresoterapeut
Organizacija: Akademija za regresoterapiju, Ultrawell centar
Mesto: Gogoljeva 13a, Novi Sad
Najave za predavanje: 0628022203
Ulaz je Slobodan.